Forside Onsdagsmatch Indbydelse
Indbydelse til onsdags-match 2017 Udskriv Email
Skrevet af Ole   

Svanemøllekredsen indbyder til onsdagsmatch 2017 og hele indbydelsen vil snart kunne læses nedenfor.

Der er åbnet for tilmelding.

Der afholdes introduktionsmøde tirsdag den 25. april 2017 i Sejlklubben København med følgende program.

18:00 Sidste frist for manuel tilmelding/betaling/skilteregistrering.

19:00 Gennemgang af sejladsbestemmelserne og evt. ændringer i forhold til sidste år.

19:30 Gennemgang og fortolkning af dette års ændringer i de generelle kapsejladsregler.

Der vil være mulighed for at købe øl, vand, kaffe og the.

Vel mødt..


Indbydelsen kan læses nedenfor eller downloades på 2 billeder her: Indbydelse 2017

 

Svanemøllekredsens

Onsdagsmatch

2017

 

Indbydelse

 

 

  1. 1. Regler

Der sejles efter bestemmelserne i Kapsejladsreglerne (ISAF) 2017-2020, inkl. Nordic Sailing Federations og Dansk Sejlunions Forskrifter.

 

 

  1. 2. Deltagelse og tilmelding

2.1.    Sejladserne er åbne for alle både med et gyldigt DS-målerbrev eller –klassebevis.

Der gælder følgende begrænsninger i retten til at deltage:

2.1.1. Mindst en af bådens ejerkreds skal være medlem af en sejlklub under ISAF eller båden skal                være ejet af en sejlklub under DS.

2.1.2. Deltagelse er betinget af, at deltagergebyr for båden er betalt og at båden har et gyldigt                    nummerskilt.

2.1.3. Nummerskilt skal altid vises ved målgang på bane 1. På bane 2 anvendes sejlnummer. Hvis                bådene på bane 2 undtagelsesvis deltager på bane 1, gælder bane 1’s regel for nummerskilte.

2.1.4. Deltagerne skal være opmærksomme på, at der bliver fotograferet på banen – og at billeder              bliver lagt på Svanemøllekredsens hjemmeside.

2.1.5. Mailadressen, der oplyses til sejladsledelsen i forbindelse med registrering, vil kunne bruges til            nyhedsmails og andre sejladsorienterede oplysninger, herunder meddelelse om ændring af                  sejladsbestemmelser

2.2.    Tilmelding sker ved udfyldelse af tilmeldingsformular på www.svanemøllekredsen.dk eller                  senest på informationsmødet tirsdag, den 25. april 2017, kl. 18.00 - 19.00 i Sejlklubben                      Københavns klubhus, Sundkrogskaj 19, 2100 København Ø.

2.3.    Anskaffelse af nummerskilt. Hvis båden ikke allerede er registreret med skiltenummer, skal et            sådant købes for kr. 50,00 – f.eks. på førnævnte informationsmøde eller bestilles via mail til               Denne emailadresse er beskyttet mod programmer som samler emailadresser. Du skal aktivere javascript for at kunne se adressen.

2.4.    Tilmelding skal ske via hjemmesiden www.svanemøllekredsen.dk og betaling skal ske senest              tirsdag den 25. april 2017 på informationsmødet eller indbetales til bankkonto 1551-3176789              med angivelse af certifikat nummer + telefon nummer + skilt nummer + bådtype + sejl                    nummer.

2.5.    Senere tilmelding accepteres kun mod betaling af et forhøjet deltagergebyr.

 

 

  1. 3. Deltagergebyr

3.1.     Deltagergebyret andrager kr. 600,- pr. båd for sæsonen 2017.

3.2.     Ved for sen tilmelding (Efter 25. april 2017) andrager deltagergebyret kr. 800,- for 2017.

3.3.     Ved tilmelding efter sommerferien udgør deltagergebyret kr. 400,-.

 

 

  1. 4. Tidsplan

4.1.       Introduktionsmøde tirsdag den 25. april 2017, kl. 18.00, med efterfølgende kapsejladsrelevant             orientering, kl. 19.00. Program udkommer på www.svanemøllekredsen.dk og på kredsens                   facebook-side.

 

4.1.    Sejladsdage:

4.1.1.   Onsdage i maj og juni måned. Første sejladsdag 3. maj og sidste sejlads inden sommerferien              den 28. juni. I alt 9 sejladser med 1. start kl. 19.00.

4.1.2.   Onsdag den 9., 16., 23. og 30. august med 1. start kl. 18.30.

4.1.3.   Onsdag den 6., 13., 20. og 27. september med 1. start kl. 18.00.

 

 

  1. 5. Måling og kontrol

Hvis bådens data ikke findes/er mangelfulde på DS’s båddatabase, skal gyldigt målerbrev eller klassebevis forevises ved tilmeldingen.

 

 

  1. 6. Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser udleveres ved registreringen og kan findes på Svanemøllekredsens hjemmeside www.svanemøllekredsen.dk senest 1 uge før 1. sejlads.

 

 

  1. 7. Kapsejladsområde

Banerne vil blive udlagt Ø-NØ for Tuborg Havn, med bane 2 længst mod syd.

 

 

  1. 8. Banerne

8.1.       Der sejles på op-ned baner. På bane 1 med udlagt gate som bundmærker. Første og anden                 start, samt flerskrogsbådene sejler 3 opkryds. De øvrige starter sejler 2 opkryds.

8.2.       På bane 2 tilstræbes 2-3 sejladser pr. aften, med 1-2 opkryds i hver sejlads.

 

 

  1. 9. Præmier

9.1.       Der vil blive uddelt 1 præmie i hvert løb for hver 5. fuldførende båd.

9.2.       Præmieuddeling finder sted efter hver sejlads og resultatliste vil blive offentliggjort på www.svanemøllekredsen.dk.

9.3.       Endvidere uddeles der præmier for forårsserien og for efterårsserien – begge med fratræk                 for dårligste placering(er). Hvis der ikke arrangeres vinterarrangement vil præmieuddeling                 ske ved sidste sejladsdag i sæsonen ellers vil præmieuddelingen finder sted ved første                       vinterarrangement. Nærmere information på hjemmesiden og facebook.

 

 

10. Ansvarsfraskrivning

Deltagerne deltager i sejladserne på egen risiko (Se regel 4, Beslutning om at deltage). Den arrangerende myndighed påtager sig intet ansvar for materiel- eller personskade, herunder dødsfald, der opstår som følge af deltagelsen, såvel før, under eller efter sejladsen.

 

 

11. Forsikring

Hver deltagende båd skal være omfattet af en gyldig tredjeparts ansvarsforsikring.

 

 

12. Yderligere information

Yderligere information fås på www.svanemøllekredsen.dk.